Czcionka:

Kontrast:

Protokół z głosowania tajnego na posiedzeniu Wydziałowej Komisji Wyborczej w dniu 20.02.2024 r.

Data publikacji: 22 lutego 2024, 10:13

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Wydział Nowych Technologii i Chemii

P R O T O K Ó Ł

głosowania tajnego na posiedzeniu Wydziałowej Komisji Wyborczej w dniu 20.02.2024 r. w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego
 i sekretarza komisji

Na 6 członków Wydziałowej Komisji Wyborczej uprawnionych do głosowania w posiedzeniu uczestniczyło 5 osób.

W głosowaniu wzięło udział 5 osób uprawnionych do głosu. Głosowanie odbyło się w  oparciu o program RADA24.

Wydziałowa Komisja Wyborcza wybrała:

Na Przewodniczącego: dr hab. inż. Władysława HARMATĘ

Na zastępcę przewodniczącego: dr inż. Krzysztofa MURAWSKIEGO

Na sekretarza: dr inż. Annę ANTOLAK-DUDKĘ


Administrator