Czcionka:

Kontrast:

por. mgr inż. Krzysztof PIWOWARSKI

W 2021 roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną jako prymus Wydziału Nowych Technologii i Chemii na kierunku chemia (specjalność ochrona przed skażeniami). W tym samym roku rozpoczął studia w szkole doktorskiej WAT w specjalności nauki chemiczne. Tematem pracy doktorskiej są „Jonizacyjne detektory skażeń chemicznych przystosowane do wykorzystania w analizatorach przenośnych oraz do montażu w autonomicznych (bezpilotowych) środkach rozpoznania”. Celem prowadzonych badań jest opracowanie detektora do zamontowania na pokładzie BSP, dającego pierwszy sygnał alarmowy związany z obecnością substancji toksycznych w terenie działań wojsk własnych.

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z przedmiotów fizyka jądrowa, chemia jądrowa oraz obrona przed bronią masowego rażenia.


Lokalizacja: Budynek nr 55a, pokój nr 16

E-mail: krzysztof.piwowarski@wat.edu.pl

Tel.: 261 837 004

ORCID: 0000-0003-4472-6754