Czcionka:

Kontrast:

mgr inż. Anna SZYMAŃCZYK

Mgr inż. Anna Szymańczyk w roku 1998 ukończyła studia  magisterskie na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Od roku 1998 jest pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej.
W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z przedmiotów: chemia i chemia materiałów budowlanych dla specjalności Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji, z przedmiotu chemia dla studentów wydziału Logistyki, współczesne ratownictwo chemiczne i materiały i substancje niebezpieczne dla studentów specjalności Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne na Wydziale Nowych Technologii i Chemii. Specjalnością są elementy chemii nieorganicznej (w tym chemia ilościowa i jakościowa) i fizycznej.

Prowadzi zajęcia z doktorantami przygotowujące ich do samodzielnego prowadzenia zajęć laboratoryjnych z przedmiotu chemia.

Od roku 2013 pełni funkcję sekretarza komisji egzaminów dyplomowych.