Czcionka:

Kontrast:

kpt. mgr inż. Monika KULIGOWSKA

kpt. mgr inż. Monika Kuligowska w 2017 roku ukończyła Wojskową Akademię Techniczną jako prymus Wydziału Nowych Technologii i Chemii. Do 2019 roku pełniła służbę jako dowódca plutonu w Batalionie Szkolnym WAT. Od tamtej pory pracuje w Zakładzie Radiometrii i Monitoringu Skażeń WTC WAT, prowadząc zajęcia z obrony przed bronią masowego rażenia, a także chemii środków trujących i procesów odkażania oraz dozymetrii.

Została odznaczona odznaką pamiątkową WAT, brązowym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju i brązowym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny