Czcionka:

Kontrast:

gen. bryg. rez. mgr inż. Jarosław STOCKI

Gen.bryg. rez. mgr inż. Jarosław Stocki – specjalista wojskowy w dziedzinie funkcjonowania obrony przed bronią masowego rażenia w SZ RP oraz nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne.

Gen.bryg. rez. mgr inż. Jarosław Stocki ukończył w roku 1985  Wydział Chemii i Fizyki Technicznej WAT z oceną bardzo dobrą na kierunku chemia – ochrona wojsk przed skażeniami. W latach 1985 – 1992 zajmował kolejne stanowiska dowódcze w jednostkach liniowych wojsk chemicznych. W latach 1992-2000 służbę wojskową pełnił jako starszy oficer Sztabu Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego.  Od roku 2001 rozpoczął dalszy ciąg służby 
na kierowniczych stanowiskach w instytucjach centralnych resortu ON (Centralny Ośrodek Analizy Skażeń, Sztab Generalny WP, Dowództwo Wojsk Lądowych,  Dowództwo Generalne RSZ), kończąc zawodową służbę w 2021 roku  jako szef Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Dowództwa Generalnego RSZ.  
Po przeniesieniu do rezerwy rozpoczął w marcu 2022 r. pracę w WAT na stanowisku asystenta prowadząc zajęcia dydaktyczne z grupami studentów wojskowych.  

Wiedzę wojskową doskonalił w ramach wieloletnich studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, w dziedzinie zarzadzania kryzysowego i edukacji obronnej (2004-2005)  
a także polityki obronnej (2012-2013). W roku 2000 uczestniczył w specjalistycznym kursie w szkole oficerskiej ABC und Selbstschutz Schule der Bundeswehr w Niemczech, w zakresie wykorzystania procedury obliczeniowej ATP45/NATO do analizy sytuacji skażeń.  Uzyskaną na kursie wiedzę przekazywał polskim specjalistom ogniw analitycznych Systemu Wykrywania Skażeń a obecnie służy to celom dydaktycznym w WAT. 

Podczas służby wojskowej uczestniczył w misjach pokojowych na stanowiskach inżynierskich pod flagą ONZ oraz w Polskim Zespole Łącznikowym przy Dowództwie Centralnym US, w Tampie na Florydzie, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

Był wieloletnim przedstawicielem ministra ON w pracach komisji Państwowej Agencji Atomistyki do spraw nadawania państwowych uprawnień w zakresie ochrony radiologicznej. 

Aktywnie uczestniczył w procesie budowy i transformacji międzyresortowego Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, a także uczestniczył w ćwiczeniach tej organizacji jako kierownik.  

W WAT prowadzi cykl wykładów z przedmiotów:  obrona przed bronią masowego rażenia, broń jądrowa i radiologiczna, standaryzacja i wyposażenie wojsk chemicznych (w SZ RP), chemia jądrowa. Od 2014 roku we współpracy z pracownikami Zakładu Chemii Wydziału Nowych Technologii i Chemii realizuje  badania materiałów mezoporowatych w zakresie możliwości wykorzystania ich w wojskach.  


ORCIDiD: 0000-0003-1811-6442