Czcionka:

Kontrast:

dr inż. Krzysztof JASEK

Dr inż. Krzysztof Jasek w 1988 r. ukończył Wojskową Akademię Techniczną na kierunku chemia (specjalność ochrona przed skażeniami). Stopień naukowy doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, specjalność analiza instrumentalna, uzyskał w 1998 roku. Działalność naukowa dr. Krzysztofa Jaska poświęcona jest analizie instrumentalnej. Specjalizuje się w projektowaniu i konstrukcji analizatorów gazowych zanieczyszczeń powietrza, zarówno prostymi gazami nieorganicznymi jak i parami toksycznych związków organicznych, takich jak bojowe środki trujące i toksyczne środki przemysłowe. Przedmiotem badań są analizatory działające na dwóch różnych zasadach: absorpcji promieniowania podczerwonego oraz propagacji akustycznych fal powierzchniowych. Dwa modele opracowanych analizatorów zostały wdrożone do produkcji: analizator alkoholu w wydychanym powietrzu oraz analizator zawartości węgla i siarki całkowitej w paliwach stałych. Opracowane przyrządy zdobyły szereg krajowych i międzynarodowych nagród i wyróżnień. Wyniki badań dr. Krzysztofa Jaska zostały opublikowane w ok. 50 oryginalnych pracach naukowych, z których 29 ukazało się w czasopismach indeksowanych. Artykuły te były cytowane ponad 110 razy. 

Dr Krzysztof Jasek prowadzi zajęcia dydaktyczne od 1989 roku. Początkowo były to przedmioty związane z techniką jądrową (radiochemia i dezaktywacja, chemia jądrowa, dozymetria) oraz zajęcia dla studentów wojskowych z zakresu OPBMR. W kolejnych latach wykładał przedmioty związane z wykorzystywaniem metod obliczeniowych w chemii (metody obliczeniowe w chemii, technologia informacyjna, chemia teoretyczna – ćwiczenia obliczeniowe) oraz inżynierię chemiczną. Wypromował około 40 dyplomantów (inżynierów i magistrów). Był promotorem pomocniczym w jednym doktoracie. Wyróżniony odznaką „Zasłużony nauczyciel akademicki”. 

Uczestniczy w propagowaniu nauki w szkołach średnich, był m.in. koordynatorem w projekcie unijnym „Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!”