Czcionka:

Kontrast:

dr inż. Edyta BUDZYŃSKA

W roku 2015 ukończyła studia na kierunku chemia w Wojskowej Akademii Technicznej.  Stopień naukowy doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne uzyskała w 2020 r. W ramach działalności naukowej prowadzi badania z obszaru analizy instrumentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem detektorów jonizacyjnych. Specjalizuje się między innymi w zagadnieniach związanych z ujemnym trybem pracy spektrometrów ruchliwości jonów, a także sposobach jonizacji analitów. Dodatkowo interesuje się technikami łączonymi, w szczególności chromatografią gazową sprzężoną ze spektrometrią ruchliwości jonów, którą wykorzystuje w analizie substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka.

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z przedmiotów: podstawy miernictwa w chemii, analiza instrumentalna oraz rozpoznanie i instrumentalna analiza skażeń.