Czcionka:

Kontrast:

dr inż. Daniel DZIEDZIC

Dr inż. Daniel Dziedzic stopień naukowy doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie naukowej nauki chemiczne uzyskał w 2018 roku. Od 2019 roku zatrudniony jest w Wojskowej Akademii Technicznej na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego. W ramach działalności naukowej prowadzi badania związane z analizą związków wysokotoksycznych głównie bojowych środków trujących (BST) oraz otrzymywaniem materiałów sorpcyjnych znajdujących zastosowanie w analizie BST. Jest współautorem 15 artykułów w czasopismach z listy A MNiSW.  
W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z przedmiotów: pobieranie i przygotowanie próbek do analiz chemicznych, broń chemiczna i toksyczne środki przemysłowe, analiza instrumentalna, chemia środków trujących i procesów odkażania, chemia ogólna i nieorganiczna, monitoring środowiska, współczesne metody chemii analitycznej.