Czcionka:

Kontrast:

dr hab inż. Bożena KUKFISZ

Dr hab. inż. Bożena Kukfisz – oficer Państwowej Straży Pożarnej,  adiunkt w grupie stanowisk dydaktycznych w Zakładzie Radiometrii i Monitoringu Skażeń Wojskowej Akademii Technicznej i profesor uczelni w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w Instytucie Inżynierii Bezpieczeństwa oraz Kierownik Zakładu Teorii Procesów Spalania i Wybuchu w Akademii Pożarniczej (d. Szkole Głównej Służby Pożarniczej).  

W pracy naukowej zajmuje się wpływem rodzaju materiałów, warunków rozkładu termicznego i spalania na skład środowiska pożarowego, toksycznością środowiska pożarowego, reakcją na ogień materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie lądowym, morskim i w środkach transportu, kolejowego i drogowego oraz zagrożeniami pierwotnymi i wtórnymi w środowisku pracy ratowników. Przeprowadza analizy mechanizmu degradacji termicznej materiałów polimerowych, drewnopochodnych i naturalnych. Przeprowadza badania parametrów palnych i wybuchowych gazów, par cieczy i pyłów, przenikalności sorpcyjnej gleb dla cieczy po ich uwolnieniu z instalacji, wpływu środków powierzchniowo czynnych, ocen potencjalnego wpływu na środowisko z wykorzystaniem analizy cyklu życia, a także badania w zakresie palności, szybkości propagacji płomienia, intensywności wydzielania dymu oraz toksyczności elementów wykończenia wnętrz (tzw. klas reakcji na ogień, euroklas). Opracowuje dokumentację dla zakładów przemysłowych w zakresie oceny zagrożenia pożarowego, zagrożenia wybuchowego oraz zarządzania ryzykiem.   Jest członkiem trzech organizacji o charakterze techniczno-naukowym tj. Stowarzyszenia Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SIBP, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa SiTP – Oddział Stołeczny, Komitetu Technicznego Nr 12 ds. materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych.


Lokalizacja: bud. 55 pok. 5a
e-mail: bozena.kukfisz@wat.edu.pl

ORCID: 0000-0001-5049-7316

Scopus: 55321014600

ResearchGate: dr hab. inż. Bożena Kukfisz

Web of Sciences: dr hab. inż. Bożena Kukfisz

Baza Wiedzy WAT: dr hab. inż. Bożena Kukfisz