Czcionka:

Kontrast:

dr Agata OSZCZAK-NOWIŃSKA

Dr Agata Oszczak-Nowińska w roku 2009 ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. 

W latach 2010-2015 była uczestnikiem Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. 

Od 2016 r. jest pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Nowych Technologii i Chemii, Instytutu Chemii w Zakład Radiometrii i Monitoringu Skażeń.  

W 2019 r. uzyskała stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dziedzinie nauki chemiczne w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. W ramach działalności naukowej prowadzi badania nad sorbentami pochodzenia naturalnego, które mogą znaleźć zastosowanie w procesach unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych.  

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia dla studentów I i II stopnia studiów cywilnych i wojskowych z przedmiotów: chemia jądrowa, fizyka jądrowa, dozymetria, dozymetria i urządzenia dozymetryczne, materiały promieniotwórcze. 

Od 2016 roku pełni funkcję Opiekuna Koła Naukowego Chemików WAT. 

W 2021 roku została wyróżniona przez Ministerstwo Obrony Narodowej Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”