Czcionka:

Kontrast:

dr inż. Zbigniew CHYŁEK

Dr inż. Zbigniew Chyłek ukończył Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych Politechniki Warszawskiej w 2003 r. W roku 2004 zatrudnił się w WAT na stanowisku technicznym. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w 2012 r na Wydziale Nowych Technologii i Chemii. Od 2012 r jest pracownikiem naukowym tegoż Wydziału. W swoich badaniach zajmuje się syntezą nowoczesnych materiałów wysokoenergetycznych z naciskiem na związki wybuchowe o obniżonej wrażliwości, oraz opracowywaniem nowych kompozycji wybuchowych. Specjalizuje się w analizie materiałów wybuchowych technikami instrumentalnymi ze szczególnym uwzględnieniem metod analizy termicznej i kalorymetrii. Kierował projektami wewnętrznymi oraz pełnił rolę wykonawcy w kilkunastu projektach badawczych.  

Został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej Nagrodą I stopnia jako członek zespołu badawczego (2014 r.) w konkursie na najlepszą pracę naukową i badawczą z obszaru obronności. Wyróżniony Brązowym Medalem za zasługi dla obronności kraju, przyznanym przez Ministra Obrony Narodowej (2021 r.). Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: Formy użytkowe materiałów wybuchowych i Elaboracja materiałów wybuchowych, oraz  zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: Chemia i technologia materiałów wybuchowych, Materiały wysokoenergetyczne, Materiały wybuchowe, Teoria materiałów wybuchowych. Był promotorem 22 prac dyplomowych, kopromotorem w 2 pracach doktorskich, w tym jednej w języku angielskim.


Lokalizacja: Bud. 24 pok. 118
e-mail: zbigniew.chylek@wat.edu.pl
tel. +48 261 837 884

Baza Wiedzy WAT: dr inż. Zbigniew Chyłek