Czcionka:

Kontrast:

dr inż. Sławomir DYJAK

Dr inż. Sławomir Mieczysław Dyjak urodził się w Chełmie w 1986 roku. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Chełmie rozpoczął jednolite studia magisterskie na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT. W trakcie ich realizacji dwukrotnie otrzymał Stypendium Ministra Obrony Narodowej za osiągniecia w nauce. W 2005 roku ukończył je w trybie indywidualnym (z wyróżnieniem) uzyskując tytuł magistra inżyniera. Za wysokie wyniki w nauce został uhonorowany wpisem na tablicy „Wyróżnieni Absolwenci WAT”. Po zakończeniu studiów podjął pracę w Alma Mater jako asystent naukowo-dydaktyczny. W roku 2018 (rozprawa obroniona z wyróżnieniem) uzyskał stopień doktora w dyscyplinie nauk chemicznych i w następstwie awansował na stanowisko adiunkta. Działalność naukowa dr Dyjaka poświęcona jest chemii porowatych materiałów węglowych i ceramicznych oraz poszukiwania możliwości ich zastosowania do przechowywania i konwersji energii. Rezultaty tej działalności to przede wszystkim kilkadziesiąt opublikowanych prac naukowych, które do tej pory były cytowane 430 razy, a 11 z nich było cytowanych co najmniej 11 razy (Indeks H = 11 wg bazy Scopus). Dr Dyjak jest też autorem 3 patentów nadanych przez UP RP, był wykonawcą w kilkunastu projektach badawczych z czego jednym z nich kierował (Iuventus Plus, budżet 300 tyś zł). Jest inżynierem i konstruktorem – pasjonuje go projektowanie i budowanie aparatury naukowo-badawczej. W roku 2021 za całokształt dotychczasowego dorobku naukowego został nagrodzony Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców przez Ministra Edukacji i Nauki. Prywatnie szczęśliwy mąż i tata trójki wspaniałych dzieci.