Czcionka:

Kontrast:

dr inż. Mateusz SZALA

dr inż. Mateusz Szala ukończył Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych Politechniki Warszawskiej w 2004 r. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w 2008 r na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT. Od 2008 r jest pracownikiem naukowym tegoż Wydziału. W swoich badaniach zajmuje się syntezą nowoczesnych materiałów wysokoenergetycznych ze szczególnym uwzględnieniem związków wysokoazotowych oraz materiałów wybuchowych o obniżonej wrażliwości. Specjalizuje się w detekcji i analizie materiałów wybuchowych technikami instrumentalnymi ze szczególnym uwzględnieniem technik analizy termicznej oraz magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). Kierował projektami wewnętrznymi, polską częścią projektu Europejskiego (H2020) oraz inwestycją aparaturową. Wykonawca i główny wykonawca w kilkunastu projektach badawczych. Od 2020 r jest przewodniczącym Sekcji Materiałów Wysokoenergetycznych Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Jest członkiem rady naukowej dwóch krajowych czasopism specjalistycznych oraz jednego zagranicznego. Członek American Physical Society. 

Został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej Nagrodą I stopnia jako członek zespołu badawczego (2014 r.) w konkursie na najlepszą pracę naukową i badawczą z obszaru obronności. Wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2020), Odznaką Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT (2018) oraz Brązowym Krzyżem Zasługi (2021). Prowadzi wykłady i seminaria z przedmiotów: Historia Chemii, Instrumentalne Metody Analizy Materiałów Wybuchowych, Zaawansowana Pirotechnika. Laboratoria z przedmiotów: Prognozowanie Skutków Wybuchu, Fizyka Wybuchu, Analiza Instrumentalna, Chemia Fizyczna. Był promotorem 30 prac dyplomowych, kopromotorem w 3 pracach doktorskich w tym jednej w języku angielskim.