Czcionka:

Kontrast:

dr hab. inż. Wojciech KICIŃSKI, prof. WAT

Dr inż. Wojciech Kiciński urodził się w Turku w roku 1980. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki (także w Turku) w roku 1999 rozpoczął studia w WAT. Od 2008 r. jest pracownikiem naukowym Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT. W 2012 r. na tymże wydziale uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych. Działalność naukowa dr Kicińskiego poświęcona jest chemii porowatych materiałów węglowych oraz materiałom węglowym modyfikowanym domieszkami pierwiastków z bloku p (azot, siarka, itp.) i metalami przejściowymi. Specjalizuje się w zakresie syntezy i eksperymentalnych metod badań materiałów węglowych i porowatych a także ich perspektywicznych zastosowań w procesach sorpcji, katalizy heterogenicznej i procesach elektrochemicznych (gromadzenie i przetwarzanie energii). Wyniki badań dr Kicińskiego zostały opublikowane w kilkudziesięciu oryginalnych pracach naukowych. Artykuły te były cytowane ponad 950 razy, a 15 z nich było cytowanych co najmniej 15 razy (indeks H = 15). Był opiekunem naukowym studentów podczas realizacji 12 prac dyplomowych. W latach 2013-2020 zdobył trzy granty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki na łączną sumę około 2 770 000 zł. Obecnie kieruje finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki projektem badawczym OPUS-19 pt.: „Porowate materiały węglowe z mononuklearnymi centrami koordynacyjnymi typu Fe-N4: uniwersalne (elektro)katalizatory reakcji elektroprotycznych”. Za swoje najważniejsze publikacji uważa dwa artykuły opublikowane w czasopiśmie Carbon, tj.: W. Kiciński, A. Dziura, Heteroatom-doped carbon gels from phenols and heterocyclic aldehydes: Sulfur-doped carbon xerogels, Carbon 75, 56-67, 2014, oraz W. Kiciński, S. Dyjak, Transition metal impurities in carbon-based materials: Pitfalls, artifacts and deleterious effects, Carbon 168, 748-845, 2020. Wolny czas lubi spędzać w towarzystwie osób, które lubi; kocha przyrodę, z którą czuje się głęboko związany (tzn. zdaje sobie sprawę z faktu, że szympans i człowiek mają wspólnych pradziadów, a najbliższą rodzinę trzeba szanować); interesuje się praktycznie wszystkim – ujmując rzecz żartobliwie – jest ekspertem od wszystkiego co akurat jest „na czasie”.


Lokalizacja: Bud. 24 pok. 130
e-mail: wojciech.kicinski@wat.edu.pl
tel. +48 261 839 102

Baza Wiedzy WAT: dr inż. Wojciech Kiciński