Czcionka:

Kontrast:

Akademia świętowała Dzień Edukacji Narodowej

Data publikacji: 17 października 2023, 02:52

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do docenienia szczególnie zasłużonych wykładowców, naukowców i pracowników Wojskowej Akademii Technicznej za osiągnięcia dydaktyczne, naukowe organizacyjne i wdrożeniowe. Wyróżnienia wręczyli Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT oraz prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski.

Uroczystość odbyła się 13 października 2023 r. w Bibliotece Głównej WAT. Wyróżnionych pracowników powitał prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Kazimierz Worwa, nawiązując do momentu powstania Dnia Edukacji Narodowej. „Święto upamiętnia rocznicę powołania przez Sejm 250 lat temu, 14 października 1773 r., Komisji Edukacji Narodowej. Instytucja utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego była nie tylko centralnym organem władzy oświatowej – powołanym do przeprowadzenia reformy szkolnictwa w Polsce – ale i pierwszą, zarówno w naszym kraju, jak i w Europie, władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty” – wyjaśnił prof. Kazimierz Worwa. Przechodząc od historii do teraźniejszości prorektor ds. kształcenia zwrócił uwagę na bogatą i atrakcyjną ofertę dydaktyczną WAT, której realizacja nie byłaby możliwa gdyby nie wytężona praca wszystkich nauczycieli i pracowników Akademii.

W swoim przemówieniu Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak zaznaczył, że grono naukowo-dydaktyczne Akademii dba o wysoką jakość kształcenia studentów, którzy zdobytą wiedzę wykorzystają w służbie Ojczyźnie jako dowódcy, inżynierowie, specjaliści oraz naukowcy. „Dzień Edukacji Narodowej to święto przeszło 1000 nauczycieli akademickich WAT, a także kadry naukowej i pracowników administracji uczelni, których misją jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności praktycznych, ale także wspieranie młodych ludzi i dzielenie się z nimi doświadczeniem życiowym. Wszystko po to, aby proces kształcenia, zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności przebiegał we wzajemnym zaufaniu, by był owocny i satysfakcjonujący obie strony” – mówił Rektor-Komendant.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” Minister Edukacji i Nauki uhonorował 6-ciu żołnierzy zawodowych i pracowników Wydziału Nowych Technologii i Chemii

  1. prof. dr hab. inż. Tomasz CZUJKO
  2. dr inż. Zenon KOMOREK
  3. płk dr hab. inż. Małgorzata KOPYTKO
  4. dr inż. Radosław ŁYSZKOWSKI
  5. dr inż. Wiktor PIECEK
  6. dr hab. inż. Anna SPADŁO

Podczas uroczystości wręczono również specjalne nagrody rektorskie za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i wdrożeniowe w minionym roku oraz za całokształt dorobku.

W tym roku drugie miejsce i nagrodę rektora za osiągnięcia organizacyjne otrzymał zespół za realizację pierwszego instytucjonalnego projektu w programie NAWA PROM (międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej). Projekt był kierowany przez Panią Annę Spadło (kierownik projektu) i realizowany z dużym zaangażowaniem przez  Zespół pracowników Działu Nauki (Biuro Projektowe). Wszystkim Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Wpis: dr hab. inż. Anna Spadło, prof. WAT

Autor: Paulina Arciszewska-Siek

fot. Mariusz Maciejewski

Tekst źródłowy:
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/aktualnosci-w/akademia-swietowala-dzien-edukacji-narodowej/