Czcionka:

Kontrast:

WTC Ogłasza nabór na Studia Podyplomowe – III Edycja

Data publikacji: 25 maja 2023, 10:38

Trzecia edycja Studiów Podyplomowych WTC WAT
„Materiały Niebezpieczne i Ratownictwo Chemiczne”

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODWYŻSZENIEM KWALIFIKACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO, BIOLOGICZNEGO, RADIACYJNEGO, JĄDROWEGO i  OGÓLNEGO

WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
ogłasza nabór na niestacjonarne studia podyplomowe

„MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE I RATOWNICTWO CHEMICZNE”

Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni legitymować się co najmniej wykształceniem wyższym, w szczególności w zakresie nauk chemicznych, fizycznych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, nauk o bezpieczeństwie i podobnych.
(licencjat, inżynier, magister);

Studia odbędą się w okresie od 02 października 2023 r. do 30 września 2024 r.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe powinien się zarejestrować
Internetowej  Rejestracji Kandydatów (IRK) WAT -> kliknij tutaj
Więcej informacji znajdziesz w zakładce -> Studia Podyplomowe