Czcionka:

Kontrast:

Projekty nagrodzone w konkursie OPUS 24+LAP/Weave

Data publikacji: 8 stycznia 2024, 08:08

Badaniami w zakresie obniżania obszarów przybrzeżnych i zmian poziomu morza oraz wpływu historii cieplnej na mikrostrukturę i właściwości materiałów wytwarzanych przyrostowo zajmą się naukowcy WAT w ramach dwóch najnowszych projektów przyznanych w ostatnio rozstrzygniętym konkursie Narodowego Centrum Nauki OPUS 24+LAP/Weave.

OPUS jest adresowany do naukowców na różnych etapach kariery. W dwudziestej czwartej edycji konkursu naukowcy z polskich jednostek mogli ubiegać się o finansowanie nie tylko krajowych projektów, ale również międzynarodowych w oparciu o ścieżkę Lead Agency Procedure (LAP). Dzięki LAP możliwe było zaplanowanie projektu we współpracy z zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga lub Belgii ‒ Flandrii. Zadania realizowane przez polskie zespoły będą finansowane ze środków NCN, a koszt pracy zespołów zagranicznych pokryją właściwe agencje z Niemiec, Słowenii, Czech i Austrii.

Wytwarzanie przyrostowe technologią przyszłości

Zbadaniem wpływu historii termicznej na mikrostrukturę i właściwości materiałów wytwarzanych przyrostowo zajmą się naukowcy z Wydziału Nowych Technologii i Chemii. Kolejny projekt przyznany WAT w ramach konkursu OPUS 24+LAP/Weave otrzymał finansowanie na kwotę 2 544 680.

Kierownik projektu płk dr hab. inż. Marek Polański, prof. WAT zwraca uwagę, że wytwarzanie przyrostowe, zwane także drukiem 3D ze stopów metali, jest uważane za technologię przyszłości. W celu wytworzenia pożądanego elementu, do osadzania stopionego materiału warstwa po warstwie wykorzystywane są źródła promieniowania o dużej gęstości energii, takie jak lasery, wiązki elektronów czy łuki plazmowe.

„W przeciwieństwie do wytwarzania ubytkowego wytwarzanie przyrostowe jest wysoce wydajne pod względem zużycia materiałów. W przeciwieństwie do odlewania i kucia umożliwia bardzo szybką produkcję skomplikowanych części bez inwestycji w oprzyrządowanie takich jak formy i matryce. W ostatnich latach liczba części wytwarzanych metodami addytywnymi znacznie wzrosła, osiągając poziom, który zdaniem niektórych ekspertów zapowiada nową rewolucję przemysłową” ‒ podkreśla płk Polański, prof. WAT.

Specyficzny proces produkcyjny, warstwa po warstwie, wpływa na właściwości całej części, która podczas wytwarzania jest setki razy nagrzewana i chłodzona, choć dzieje się to w relatywnie niewielkiej objętości. Celem projektu jest zbadanie wpływu historii termicznej na mikrostrukturę i właściwości materiałów wytwarzanych przyrostowo. Najpierw zostanie opracowana metoda badawcza oparta na obserwacji kamerą termowizyjną, pozwalającą na określenia historii termicznej budowanych elementów w różnych ich miejscach. Następnie wykonane zostanie modelowanie numeryczne procesu wytwarzania przyrostowego. Naukowcy zbadają wpływ parametrów obróbki na historię cieplną próbek, a potem wpływ tej historii na mikrostrukturę i właściwości wytwarzanej przyrostowo części. Na ostatnim etapie realizacji projektu zostanie zaproponowana poprocesowa obróbka cieplna , której efekty zostaną zweryfikowane eksperymentalnie. W celu określenia głównych różnic w efektach wytwarzania części o średnich i dużych rozmiarach porównane zostaną dwie techniki wytwarzania przyrostowego (DED) – LENS (Laser Engineered Net Shaping) w Wojskowej Akademii Techncznej w Warszawie i WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing) na Uniwersytecie w Ljubljanie.

Listy rankingowe konkursu OPUS24+LAP/Weave

Cały artykuł znajdziesz pod adresem:

Projekty nagrodzone w konkursie OPUS 24+LAP/Weave – Wojskowa Akademia Techniczna (wojsko-polskie.pl)


oprac. Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT