Czcionka:

Kontrast:

Dydaktyka

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: 

Chemia i technologia materiałów wybuchowych 

Materiały wysokoenergetyczne 

Materiały wybuchowe 

Formy użytkowe materiałów wybuchowych 

Elaboracja materiałów wybuchowych 

Instrumentalne metody analizy materiałów wybuchowych 

Pirotechnika 

Środki inicjowania palenia i detonacji 

Minerstwo i prace strzałowe 

Broń zapalająca i środki dymotwórcze 

Prognozowanie skutków wybuchu 

Podstawy fizyki wybuchu 

Fizyka wybuchu 

Teoria materiałów wybuchowych 

Fizykochemiczne aspekty wybuchu 

Metody obliczeniowe w chemii 

Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych 

Instalacje chemiczne 

Bezpieczeństwo instalacji chemicznych 

Wykrywanie i oznaczania substancji niebezpiecznych 

Chemia 

Chemia ogólna 

Historia chemii 

Współczesne metody chemii analitycznej 

Technologie wybuchowe w inżynierii materiałowej 

Inżynieria procesowa i aparatura 

Zagrożenia ekologiczne