Czcionka:

Kontrast:

Ceniony naukowiec na stażu w WAT

Data publikacji: 16 maja 2023, 01:15

W Wojskowej Akademii Technicznej gości dr Kirk J. Ziegler, profesor na Wydziale Inżynierii Chemicznej University of Florida, wybitny autorytet w dziedzinie nanotechnologii. Podczas półrocznego stażu będzie współpracował z zespołem dr. hab. Wojciecha Stępniowskiego, prof. WAT, nad projektem wydajniejszej katalizy elektrochemicznej redukcji dwutlenku węgla. W jej wyniku powstają alkohol, który może być wykorzystany jako paliwo, oraz węglowodory do produkcji plastiku.

„Prof. Kirk J. Ziegler jest cenionym naukowcem o ogromnej wiedzy, z którym chcą współpracować ośrodki naukowe z całego świata. Miałem przyjemność poznać go w 2019 roku na konferencji naukowej w Teksasie. Od tego czasu wymieniamy się interesującymi publikacjami, rozmawiamy o prowadzonych badaniach i wymieniamy poglądami z naszej dziedziny. W ubiegłym roku prof. Ziegler zadeklarował, że po zakończeniu stażu we Francji chciałby przyjechać do WAT, aby przyjrzeć się bliżej prowadzonym przez mój zespół badaniom” – mówi dr hab. Wojciech Stępniowski, prof. WAT z Instytutu Inżynierii Materiałowej, Wydziału Nowych Technologii i Chemii.

Dział Współpracy Międzynarodowej WAT zdecydował, że najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z programu stypendialnego im. Stanisława Ulama z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), który umożliwia uczelniom, instytutom naukowym oraz badawczym zapraszanie do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin. Stypendyści wzmacniają potencjał naukowy polskich jednostek, włączając się w aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.

„Prof. Ziegler jest uznanym naukowcem z jednej z najlepszych uczelni w Stanach Zjednoczonych. Podczas swojej bogatej kariery naukowej prowadził m.in. badania w Rice University z laureatem Nagrody Nobla Richardem Smalleyem. Dlatego nasz wniosek był jednym z najwyżej ocenionych w programie Ulam NAWA” – mówi naukowiec z WAT.

„W Wojskowej Akademii Technicznej pracujemy obecnie nad lepszym poznaniem mechanizmu wytwarzania nanostruktur miedziowych za pomocą elektrochemicznego utleniania, przy użyciu dodatków różnych modyfikatorów elektrolitów. Wytworzone elektrochemicznie tlenki miedzi umożliwią nam wydajniejszą katalizę elektrochemiczną redukcji dwutlenku węgla do węglowodorów i alkoholi” – wyjaśnia dr hab. Wojciech Stępniowski.

Badania prowadzone w WAT wpisują się w realizację celów paryskiego porozumienia klimatycznego, które zakłada redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dzięki metodzie, nad którą pracuje zespół dr. hab. Stępniowskiego, można zmniejszać ilość gazów cieplarnianych w atmosferze. Dodatkowo w wyniku katalizy chemicznej uzyskuje się alkohol etylowy, bądź eten, które mogą, w dalszej perspektywie służyć za paliwo do samochodów lub jako substraty w syntezie organicznej.

„Prof. Ziegler jest ekspertem od elektrochemicznego utleniania metali. Posiada również bogate doświadczenie w termodynamice, co wpisuje się w potrzeby naszego zespołu. Wdrażamy go w nasze projekty, a on wspomaga nas swoją wiedzą ekspercką. Bardzo cenimy jego zaangażowanie i toczone na co dzień dyskusje. Nasze wspólne badania podsumujemy wspólnym artykułem naukowym” – zapowiada dr hab. Wojciech Stępniowski.

Staż prof. Zieglera w WAT potrwa sześć miesięcy. W tym okresie przewidziane są również spotkania i wykłady ze studentami oraz pracownikami WAT. Pierwszy z nich pt. „Understanding the role of interfaces in nanomaterial processes” miał miejsce 13 kwietnia br. Kolejny wykład zaplanowany jest na 30 maja i będzie dotyczył różnic w amerykańskim i polskim systemie kształcenia. Odbędzie się w Budynku Głównym WAT (100) w auli F o godz. 10.00.

Wykład ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich serdecznie!

*****

Dr Kirk J. Ziegler jest profesorem na Wydziale Inżynierii Chemicznej University of Florida w Gainesville. Ukończył doktorat na Inżynierii Chemii na University of Texas w Austin. Otrzymał stypendium podoktoranckie Enterprise Ireland, a później prowadził badania na University College Cork i na Rice University z laureatem Nagrody Nobla Richardem Smalleyem. W 2005 roku dr Ziegler rozpoczął pracę na University of Florida. Obecnie kieruje Centrum Nauki i Inżynierii Powierzchni.

Marcin Wrzos

fot. Mariusz Maciejewski