Jednostki organizacyjne

USOS

W roku akademickim 2013/2014 Wydział Nowych Technologii i Chemii ponownie uruchamia podyplomowe studia „Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne".

więcej...

INFO DLA WYKŁADOWCÓW