WŁADZE WYDZIAŁU


Krzysztof Czupryński

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI
e‑mail: krzysztof.czuprynski@wat.edu.pl

tel. +48 261–83-94–50
fax +48 261–83-94–70
Budynek 100, I piętro, pokój 151

PRODZIEKAN ds. NAUKOWYCH

dr hab. inż. Anna SPADŁO, prof. uczel­ni
e‑mail: anna.spadlo@wat.edu.pl

tel. 261–83-94–48
Budynek 100, I piętro, pokój 151

PRODZIEKAN ds. KSZTAŁCENIA I STUDENCKICH

dr inż. Zbig­niew ZARAŃSKI prof. uczel­ni
e‑mail: zbigniew.zaranski@wat.edu.pl

tel. +48 261–83-94–71
Budynek 100, I piętro, pokój 153

ZASTĘPCA DZIEKANA ds. WOJSKOWYCH

płk dr inż. Bogusław SIODŁOWSKI
e‑mail:boguslaw.siodlowski@wat.edu.pl

tel.+48 261–83-70–04
Budynek 55, parter, pokój 16
Budynek 100, I piętro,  pokój 149


PEŁNOMOCNICY DZIEKANA

Pełnomoc­nik dziekana ds. zapewnienia jakoś­ci ksz­tałce­nia

dr hab. Krzysztof KUŚMIEREK, prof. uczel­ni

e‑mail: krzysztof.kusmierek@wat.edu.pl

tel. 261–839-561

 

Pełnomoc­nik dziekana ds. pro­mocji

dr inż. Rafał WĘGŁOWSKI

e‑mail: rafal.weglowski@wat.edu.pl

tel. 261–837-066

 

Pełnomoc­nik dziekana ds. roz­wo­ju

mgr Jacek WRÓBEL

e‑mail: jacek.wrobel@wat.edu.pl

tel. 261–837-815

 

Pełnomoc­nik dziekana ds. wymi­any aka­demick­iej

dr inż. Doro­ta WĘGŁOWSKA

e‑mail: dorota.weglowska@wat.edu.pl

tel. 261 837 549