Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

25-05-2017 10:12
25-05-2017 10:12
24-05-2017 09:58
23-05-2017 09:12
23-05-2017 09:12
22-05-2017 15:26
22-05-2017 14:12
22-05-2017 14:12
18-05-2017 12:55
18-05-2017 12:55
18-05-2017 12:55
18-05-2017 12:55
17-05-2017 09:18
11-05-2017 16:25
11-05-2017 16:25
10-05-2017 14:42
10-05-2017 14:42
08-05-2017 08:50
27-04-2017 14:00
26-04-2017 11:37

Oferty pracy w projekcie
„Immersyjny wysokotemperaturowy detektor z InAsSb zakresu średniej podczerwieni”

więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE
na stanowisko Kierownik projektu– kierownik merytoryczny  
w projekcie: „Immersyjny wysokotemperaturowy detektor z InAsSb zakresu średniej podczerwieni

więcej...

Od roku akademickiego 2017/2018 Wydział Nowych Technologii i Chemii prowadzi nabór na studia III stopnia w dyscyplinach naukowych: chemia i inżynieria materiałowa.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uzyskać stopień naukowy doktora chemii lub doktora nauk technicznych.
Szczegóły kwalifikacji zainteresowani znajdą w zakładce REKRUTACJA – Studia doktoranckie - na stronie internetowej naszego wydziału.

W dniu 30 marca w Sali Rady Wydziału odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów I stopnia na kierunkach kształcenia chemia i inżynieria materiałowa.

Spotkanie prowadził dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii Pan prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO w obecności Prorektora ds. Studenckich Wojskowej Akademii Technicznej Pani prof. Marzeny TYKARSKIEJ, Prodziekana ds. Naukowych Pana prof. Pawła PERKOWSKIEGO oraz Prodziekana ds. Studenckich dr inż. Zbigniewa ZARAŃSKIEGO.

więcej...

Absolutorium

   W dniu 18 marca 2017 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczystość pierwszego „Absolutorium” elitarnego międzyuczelnianego kierunku studiów „Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia”. W wymienionym uroczystym spotkaniu  uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Nowych Technologii i Chemii  z dziekanem wydziału prof. dr. hab. inż. Stanisławem CUDZIŁO oraz zastępcą dziekana ds. wojskowych ppłk. dr inż. Bogusławem SIODŁOWSKIM.

więcej...

INFO DLA WYKŁADOWCÓW