Jednostki organizacyjne

USOS

Absolutorium

   W dniu 18 marca 2017 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczystość pierwszego „Absolutorium” elitarnego międzyuczelnianego kierunku studiów „Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia”. W wymienionym uroczystym spotkaniu  uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Nowych Technologii i Chemii  z dziekanem wydziału prof. dr. hab. inż. Stanisławem CUDZIŁO oraz zastępcą dziekana ds. wojskowych ppłk. dr inż. Bogusławem SIODŁOWSKIM.

więcej...

DZIEKAN I RADA

 WYDZIAŁU NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII
Wojskowej Akademii Technicznej

zawiadamiają, że w dniu 14 marca 2017 r., o godz.12.00,
 w sali Rady Wydziału (budynek 100, sala 165), przy ul. gen. S. Kaliskiego 2
w Warszawie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr inż. Emilii Żuchowskiej-Kotlarz

więcej...

INFO DLA WYKŁADOWCÓW