Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

24-03-2017 09:02
24-03-2017 09:02
24-03-2017 09:02
24-03-2017 09:02
24-03-2017 09:02
24-03-2017 09:02
23-03-2017 13:58
23-03-2017 13:58
23-03-2017 13:58
23-03-2017 13:58
23-03-2017 10:14
21-03-2017 11:14
21-03-2017 11:14
21-03-2017 11:14
21-03-2017 11:14
21-03-2017 11:14
21-03-2017 11:14
21-03-2017 11:14
21-03-2017 11:14
20-03-2017 11:58
20-03-2017 11:58
20-03-2017 11:58
18-03-2017 09:25
18-03-2017 09:25
18-03-2017 09:25

W dniu 28 marca br. w sali nr 91 w budynku nr 100 odbędzie się rozmowa rekrutacyjna do udziału w programie Erasmus+ w następującej kolejności:
 
WML – godz. 9.00
WTC – godz. 9.00
WEL – godz. 9.00
WME – godz. 9.30
WIG – godz. 10.00
WLO – godz. 10.00
WCY – godz. 10.30
 
Powyższy termin rozmowy rekrutacyjnej dotyczy tylko tych osób, które złożyły aplikacje na studia.
Termin rozmowy rekrutacyjnej dla osób, które złożyły aplikacje na praktyki będzie podany w późniejszym terminie.
 
Z poważaniem
Agnieszka Różnowicz
Zespół ds. Wymiany Studentów i nauczycieli WAT


PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD
na posiedzeniu 23.03.2017r.

   Na podstawie regulaminu Rady Wydziału stałe komisje Rady proponują rozpatrzyć na posiedzeniu 23.03.2017r. następujące sprawy wymagające uchwał:

Sprawy naukowe:
     - nadanie stopnia doktora nauk technicznych p. Emilii Żuchowskiej-Kotlarz;
      - wyrażenie opinii o kandydatach do stypendium MNiSW;
     - wyrażenie opinii nt. wniosków o nagrody rektorskie.

                                Sekretarz Rady A. Dzisiów

DZIEKAN I RADA

 WYDZIAŁU NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII
Wojskowej Akademii Technicznej

zawiadamiają, że w dniu 14 marca 2017 r., o godz.12.00,
 w sali Rady Wydziału (budynek 100, sala 165), przy ul. gen. S. Kaliskiego 2
w Warszawie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr inż. Emilii Żuchowskiej-Kotlarz

więcej...

INFO DLA WYKŁADOWCÓW