Dziekanat jest jednostką organizacyjną Wydziału wspomagającą Dziekana i Prodziekanów w prowadzeniu spraw organizacyjnych związanych z działalnością dydaktyczną i naukową. Prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpiecza dokumentację dotyczącą działalności Wydziału, dokumentacji dydaktycznej i przebiegu studiów. Dziekanat odpowiada także za inicjowanie i organizację uroczystości Wydziałowych a także działalności wydawniczej i promocji Wydziału. Współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału i Akademii.

Dziekanat odpowiada za organizację studiów prowadzonych na Wydziale(studia stacjonarne i studia niestacjonarne)

  • Stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)
  • Niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)
  • Stacjonarne studia II stopnia (magisterskie)
  • Niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie)
  • Stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia (doktoranckie)
  • Studia podyplomowe
  • Kursy specjalistyczne

Sprawy studentów i osób zainteresowanych załatwiane są codziennie od poniedziałku do piątku w  godzinach 7.30 – 15.30

Podczas zjazdów studentów niestacjonarnych sprawy załatwiane są w następujące dni i godziny:

  • w piątek – w godz. 7.30 – 17.00
  • w sobotę – w godz. 7.30 – 14.00

Informację dotyczącą wszystkich spraw  można uzyskać drogą telefoniczną i elektroniczną.