W oparciu o zarządzenie Dziekana Wydziału Nowych Technologii i Chemii z dnia 30 października 2006r - Decyzja nr. 12 - powstały koła naukowe studentów:

fizyków - opiekunem jest kpt. dr inż. Małgorzata Kopytko
e-mail: malgorzata.kopytko@wat.edu.pl
tel. (22) 6 839 049; budynek 100 p. 160

chemików - opiekunem jest dr inż Michał Czerwiński
tel. (22) 6 837 130
e-mail: michal.czerwinski@wat.edu.pl
www: www.knch.wat.edu.pl

inżynierii materiałowej  – opiekunem jest  dr inż. Dariusz ZASADA
tel. (22) 6 837 628
e-mail: dariusz.zasada@wat.edu.pl

W ramach uzyskanych rejestracji uczelnianych organizacji studenckich w naszym Wydziale działa i są  zarejestrowane  trzy Koła naukowe Studentów

 1. Decyzja Nr 227/RKR/2011 Rektora WAT z dnia 18.11.2011r – zarejestrowane Koło Naukowe Studentów Inżynierii Materiałowej – opiekun naukowy – dr inż. Dariusz ZASADA
  Koło Naukowe Studentów Inżynierii Materiałowej liczy 18 osób
 2. Decyzja Nr 226/RKR/2011 Rektora WAT z dnia 18.11.2011 – zarejestrowane Koło Naukowe Fizyków – opiekun naukowy – dr hab. inż. Edward MICHALSKI, prof. WAT
  Koło Naukowe Fizyków liczy 12 osób
 3. Decyzja Nr 106/RKR/2011 Rektora WAT z dnia 31.05.2011 – zarejestrowane Koło Naukowe Chemików – opiekun naukowy – dr hab. inż. Marzena TYKARSKA
  Koło Naukowe Chemików liczy 23 osoby

Z inicjatywy Koła Naukowego Chemików – pod przewodnictwem studentki Zuzanny Cetner w minionym roku 2011 studenci zorganizowali i przeprowadzili seminarium międzyuczelniane powiązane z piknikiem studenckim. Uczestniczyli studenci z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i WAT.

W listopadzie ubiegłego Roku 2 studentów z Koła Naukowego Fizyków wygłosiło swoje referaty na Międzyuczelnianym Seminarium z okazji 60 -  lecia WAT.

Referaty wygłosili:

 • Małgorzata MATYSIAK  nt. Konstrukcja części optycznej układu AFORS – 3 – opiekun naukowy – mjr dr inż. Zbigniew KRAJEWSKI
 • Maciej CHRUNIK nt. Syntezy i technologie wytwarzania nanomateriałów optycznie nieliniowych – opiekun naukowy – prof. dr hab. inż. Stanisław J. KLOSOWICZ

Studenci z naszych Kół Naukowych brali udział także w konkursie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej na najlepszą pracę poza programową, gdzie uzyskali stypendia i dyplomy:

 • Joanna LASOTA – Koło Naukowe Chemików – stypendium II stopnia oraz dyplom
 • Maciej CHRUNIK – Koło Naukowe Fizyków – stypendium III stopnia oraz dyplom
 • Kamil SMUKOWSKI – Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej – nagrodę rzeczową i dyplom

Za duże zaangażowanie w rozwój naukowego ruchu studenckiego i merytoryczną opiekę nad studentami dyplom otrzymała opiekun naukowy Koła Naukowego Chemików – Pani prof. dr hab. inż. Marzena TYKARSKA

W roku 2012 podobnie jak w roku 2011, Koło Naukowe Studentów Chemii pod przewodnictwem studenta II roku stacjonarnych studiów II stopnia Rafała LEWCZUKA oraz merytorycznym kierownikiem seminarium Panią prof. dr hab. inż. Marzeną TYKARSKĄ zorganizowało w dniu 18 maja 2012 roku Seminarium Międzyuczelniane wraz w którym uczestniczyli członkowie KNS z naszego Wydziału i 12 studentów z innych Uczelni takich jak:

 • Politechnika Warszawska – 6 studentów z Wydziału Inżynierii Materiałowej
 • Politechnika Warszawska – 1 doktorant z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • Uniwersytet Warszawski – 1 student z Wydziału Fizyki
 • Uniwersytet im. Marii Curie – Skłodowskiej – 2 studentów z Wydziału Chemii
 • Politechnika Łódzka – 2 studentów z Wydziału Chemicznego

Przygotowanych i wygłoszonych zostało 14 referatów i plakatów.

 1. SZLĄZKA Karol – Politechnika Warszawska – „Badanie wpływu metod wytwarzania kompozytowych rusztowań kostnych na właściwości mechaniczne”.
 2. KOZACZYŃSKA Karolina – Politechnika Warszawska – ‘Przegląd metod wytwarzania, zastosowań i kierunki rozwoju aerogelu”.
 3. JASTRZĘBSKA Anna – Politechnika Warszawska – „Wpływ obróbki plastycznej i przeróbki plastycznej stropu AI 5483 na wytrzymałość nitów w połączeniach nitowych”.
 4. BARDADYN Michał – Politechnika Warszawska - „Ceramiczny makijaż – czyli inżynieria powierzchni w medycynie”.
 5. SZYMBORSKI Bartosz – Politechnika Warszawska - Kompozyty FML – właściwości, wytwarzanie, zastosowanie”.
 6. GIŻYŃSKI Maciej – Politechnika Warszawska - „Materiały do fuzji termojądrowej. Problemy: zniszczenia radiacyjne”.
 7. KOTRA Karolina – Politechnika Warszawska - „Sztuczna nerka – innowacje jutra”
 8. LASOTA Joanna – Wojskowa Akademia techniczna – „Otrzymywanie i badanie niskotopliwych kompozycji wybuchowych o obniżonej wrażliwości”.
 9. LISZEWSKA Malwina – Wojskowa Akademia Techniczna – „Złote i złoto-srebrne nano- i mikro- struktury na powierzchniach stałych”.
 10. KUCHARSKI Piotr – Uniwersytet Warszawski – „Kwantowa teoria pola i bozon Higgsa”.
 11. NURECKA Magdalena Ligia – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej – „Kinetyka rozpływania surfaktantów na powierzchniach szklanych stosowanych w ogrodnictwie”.
 12. CYBULAK Marta - Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej – „Badanie wpływu działania olejków eterycznych na stabilność „Bioaktywnego” kremu do rak”.
 13. BECHT Angelika – Politechnika Łódzka – „Bezrozpuszczalnikowe metody syntezy imin”.
 14. STEFANIUK Anna – Politechnika Łódzka – „Krzemowe ogniwa fotowoltaiczne – wytwarzanie i zasada działania”