Jednostki organizacyjne

USOS

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

     W dniu 31 października 2014 roku zakończył się specjalistyczny kurs „Pobieranie i przygotowanie próbek” przeprowadzony dla żołnierzy zawodowych wojsk chemicznych. Kurs był prowadzony przez kadrę nauczycieli akademickich z Instytutu Chemii a jego kierownikiem metodycznym był prof. dr hab. inż. Sławomir NEFFE. Za organizację wyżej wymienionego kursku był odpowiedzialny ppłk dr inż.Bogusław SIODŁOWSKI.Kurs zakończył się egzaminem końcowym, który wszyscy uczestnicy kursu zdali z ocenami pozytywnymi.

więcej...

     W dniu 24 października 2014 r zakończyła się kolejna edycja studiów podyplomowych  „Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne” prowadzonych przez Instytut Chemii naszego Wydziału.
     Studia, które rozpoczęły się w październiku 2013r trwały dwa semestry i rozpoczęło je 22 słuchaczy praktycznie z całej Polski. Z różnych przyczyn studia ukończyło 14 osób.

więcej...

     W dniu 4 października 2014 roku w sali kinowej Klubu Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się wydziałowa uroczystość otwarcia nowego roku akademickiego. Na inauguracje przybyli zaproszeni goście i studenci I roku studiów wojskowych i cywilnych.

więcej...

     Na zaproszenie kierownika Zakładu Fizyki i Technologii Kryształów dr hab. inż. Wiktora Piecka odwiedzili Wydział Nowych Technologii i Chemii Prof. Hideo Takezoe z Tokyo, a także Prof. Ewa Górecka z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Takezoe pracuje w Tokyo Institue of Technology od 1976 roku z przerwą na trzyletni staż w Wydziale Chemii, Uniwersytetu Wisconsin.W chwili obecnej jest także profesorem wizytującym w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej...

     Od roku akademickiego 2014/2015 Wydział Nowych Technologii i Chemii prowadzi nabór na studia III stopnia w dyscyplinach naukowych: chemia i inżynieria materiałowa.
     Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uzyskać stopień naukowy doktora chemii lub doktora nauk technicznych.
     Szczegóły kwalifikacji zainteresowani znajdą w zakładce REKRUTACJA – Studia doktoranckie - na stronie internetowej naszego wydziału. 

    WTC logo

     Nauczyciele akademiccy z Wydziału wykonując zadania naukowe w swoich jednostkach organizacyjnych brali udział w ostatnim okresie w konkursach prac naukowych organizowanych na szczeblu państwowym i niżej wymienieni odnieśli sukcesy:

więcej...

     W dniu 28.04.2014r. w Sali Rady Wydziału Nowych Technologii i Chemii Pan Dziekan prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO a także Prodziekani: dr hab. inż. Marzena TYKARSKA, prof. WAT i doc. dr inż. Aleksander KIEŻUN  spotkali się ze studentami i doktorantami naszego Wydziału.

więcej...

     Prof. Roman Dąbrowski za swój dorobek naukowy i nieoceniony wkład w rozwój chemii został wyróżniony honorowym członkostwem (Fellowship 2014) przez International Academy of Physical Science. Wręczenie certyfikatu odbyło się dnia 20 marca 2014 r. podczas konferencji CONIAPS 2014 – XVI Annual Conference of International Academy of Physical Science on Physical Sciences and Technology for Sustainable Development w Jabalpur w Indiach.

więcej...

       Z przyjemnością informujemy, że Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała dotację celową na finansowanie w 2014 r. kosztów realizacji pierwszego etapu inwestycji aparaturowej w Instytucie Fizyki Technicznej  WTC  pn.: Laboratorium processingu i charakteryzacji warstw epitaksjalnych z HgCdTe i supersieci II-rodzaju z InAs/GaSb.

więcej...

     W czwartek,13 lutego br., w hotelu „Mazurkas” w Ożarowie Mazowieckim miał miejsce dzień otwarty  konferencji zamykającej 3-letni międzynarodowy projekt, którego głównym celem była ocena ryzyka związanego z zatopioną amunicją chemiczną w Morzu Bałtyckim.

więcej...