USOS

     Prof. Roman Dąbrowski za swój dorobek naukowy i nieoceniony wkład w rozwój chemii został wyróżniony honorowym członkostwem (Fellowship 2014) przez International Academy of Physical Science. Wręczenie certyfikatu odbyło się dnia 20 marca 2014 r. podczas konferencji CONIAPS 2014 – XVI Annual Conference of International Academy of Physical Science on Physical Sciences and Technology for Sustainable Development w Jabalpur w Indiach.

więcej...

       Z przyjemnością informujemy, że Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała dotację celową na finansowanie w 2014 r. kosztów realizacji pierwszego etapu inwestycji aparaturowej w Instytucie Fizyki Technicznej  WTC  pn.: Laboratorium processingu i charakteryzacji warstw epitaksjalnych z HgCdTe i supersieci II-rodzaju z InAs/GaSb.

więcej...

     W czwartek,13 lutego br., w hotelu „Mazurkas” w Ożarowie Mazowieckim miał miejsce dzień otwarty  konferencji zamykającej 3-letni międzynarodowy projekt, którego głównym celem była ocena ryzyka związanego z zatopioną amunicją chemiczną w Morzu Bałtyckim.

więcej...

      W dniu 30 października 2013r Dziekan naszego Wydziału prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO na zaproszenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisław KOMOROWSKIEGO udał się do Pałacu Prezydenckiego na Krakowskie Przedmieście w Warszawie, gdzie otrzymał zasłużony tytuł Profesora nauk chemicznych i tym samym został kolejnym „full” profesorem na naszym Wydziale.
      Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy kolejnych sukcesów naukowych, a w szczególności znalezienia się w gronie wybitnych Polskich naukowców zgromadzonych w Polskiej Akademii Nauk.

więcej...

       Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją Nr 908/KAT/2013  z dnia 23 października 2013r. poinformowało naszego Dziekana, że na podstawie kompleksowej oceny działalności naukowej Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego otrzymał kategorię naukową A.

więcej...

     W dniu 5 października 2013 roku w sali kinowej Klubu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2013/2014 w naszym Wydziale.
  W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, kadra naukowo-dydaktyczna, kadra wojskowa oraz studenci wojskowi i cywilni.

więcej...

 strunaTrzeci nabór artykułów do czasopisma naukowego „StRuNa – Biuletyn Młodych Naukowców” już trwa!

„StRuNa” jest ogólnopolskim (niezwiązanym z żadną uczelnią), niezależnym (wydawanym przez organizację pozarządową) drukowanym czasopismem naukowym (ISSN 2299-3088).

więcej...