SEKRETARZ RADY


Sekre­tarzem Rady Dyscy­plin Naukowych dla Inżynierii Mate­ri­ałowej oraz Nauk Chemicznych jest:

dr inż. Rena­ta PODRAZA

renata.podraza@wat.edu.pl

Budynek 100, I piętro, pokój 148

Tel. 261 839 028

W sprawach Rady przyj­mu­je w poniedzi­ał­ki i środy w godz­i­nach 830 - 1330, oraz piąt­ki w godz­i­nach 830 - 1200