Przewodniczący Rady

prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI

Zastępca Przewodniczącego Rady

prof. dr hab. inż. Marzena TYKARSKA

Członkowie rady

prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO
płk dr hab. inż. Prze­mysław KULA, prof. WAT
dr hab. Krzysztof KUŚMIEREK, prof. WAT
prof. dr hab. inż. Walde­mar TRZCIŃSKI
dr inż. Woj­ciech KICIŃSKI, prof. WAT
dr hab. inż. Anna SPADŁO, prof. WAT
dr hab. inż. Michał CZERWIŃSKI, prof. WAT

 

Sekre­tarz Rady

dr inż. Rena­ta PODRAZA

Komis­ja ds. nau­ki

 • prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO — prze­wod­niczą­cy,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy CHOMA,
 • dr hab. inż. Michał CZERWIŃSKI,
 • dr inż. Woj­ciech KICIŃSKI.

Komis­ja ds. ksz­tałce­nia

 • prof. dr hab. inż. Marzena TYKARSKA – prze­wod­niczą­ca,
 • dr inż. Mateusz SZALA,
 • dr inż. Jakub NAWAŁA,
 • dr Jakub HERMAN.

Komis­ja ds. kadrowych

 • prof. dr hab. inż. Walde­mar TRZCIŃSKI – prze­wod­niczą­cy,
 • płk. dr hab. inż. Prze­mysław KULA,
 • prof. dr hab. inż. Sła­womir NEFFE.