Przewodniczący Rady

prof. dr hab. inż. Tomasz CZUJKO

Zastępca Przewodniczącego Rady

dr hab. inż. Paweł PERKOWSKI, prof. WAT

Członkowie rady

dr hab. Noured­dine BENNIS, prof. WAT
dr hab. inż. Stanisław JÓŹWIAK, prof. WAT
prof. dr hab. inż. Krzysztof JÓŹWIKOWSKI
dr hab. Marek KOJDECKI, prof. WAT
ppłk dr hab. inż. Mał­gorza­ta KOPYTKO, prof. WAT
płk dr hab. inż. Paweł MADEJCZYK, prof. WAT
płk dr hab. inż. Piotr MARTYNIUK, prof. WAT
dr hab. Mał­gorza­ta NOREK, prof. WAT
dr hab. inż. Wik­tor PIECEK, prof. WAT
prof. dr hab. inż. Jarosław RUTKOWSKI
dr hab. Woj­ciech STĘPNIOWSKI prof. WAT

 

Sekre­tarz Rady

dr inż. Rena­ta PODRAZA

Komis­ja ds. nau­ki

  • prof. dr hab. inż. Tomasz CZUJKO — prze­wod­niczą­cy,
  • dr hab. inż. Wik­tor PIECEK,
  • płk dr hab. inż. Piotr MARTYNIUK.

Komis­ja ds. ksz­tałce­nia

  • dr hab. inż. Paweł PERKOWSKI – prze­wod­niczą­cy,
  • dr hab. inż. Stanisław JÓŹWIAK,
  • ppłk dr hab. inż. Mał­gorza­ta KOPYTKO

Komis­ja ds. kadrowych

  • dr hab. Mał­gorza­ta NOREK — prze­wod­niczą­ca,
  • płk. dr hab. inż. Paweł MADEJCZYK,
  • prof. dr hab. inż. Stanisław KŁOSOWICZ