PODSTAWY PRAWNE


  1. Decyz­ja Rek­to­ra WAT nr 242/RKR/2019 z dnia 17.10.2019 roku w spraw­ie powoła­nia Prze­wod­niczą­cych Rad Dyscy­plin Naukowych — Pobierz
  2. Decyz­ja Rek­to­ra WAT nr 129/RKR/2020 z dnia 21.04.2020 roku w spraw­ie powoła­nia składu Rady Dyscy­pliny Naukowej “Inżynieria Mate­ri­ałowa” — Pobierz
  3. Decyz­ja Rek­to­ra WAT nr 112/RKR/2020 z dnia 26.03.2020 roku w spraw­ie powoła­nia składu Rady Dyscy­pliny Naukowej “Nau­ki Chemiczne” — Pobierz