SEKRETARZ RADY DO SPRAW KSZTAŁCENIA


lic. Agniesz­ka KRYSIK

agnieszka.krysik@wat.edu.pl

Budynek 100, pokój 155

Tel. 261 839 520

W sprawach Rady przyj­mu­je w .….….….. w godz­i­nach …00-…00.