KIEROWNIK ZAKŁADU

 

KIEROWNIK ZAKŁADU

ppłk dr hab. inż. Mał­go­rza­ta Kopyt­ko,
pro­fe­sor uczel­ni

tel. +48 261 839 049
budy­nek 100 p. 160
e‑mail malgorzata.​kopytko@​wat.​edu.​pl