Czcionka:

Kontrast:

kpt. mgr inż. Bartłomiej FLISZKIEWICZ

W roku 2016 ukończył Wojskową Akademię Techniczną na kierunku chemia (specjalność ochrona przed skażeniami). Służbę zawodową od początku pełni w WAT, począwszy od dowódcy plutonu aż do asystenta badawczo-dydaktycznego. Naukowo interesuje się cheminformatyką i zastosowaniami uczenia maszynowego w chemii. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z przedmiotów: fizyka jądrowa, dozymetria, obrona przed bronią masowego rażenia, ocena sytuacji skażeń w oparciu o systemy informatyczne. 

Od 2021 roku posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i pełni funkcję Inspektora Ochrony Radiologicznej WAT. Od 2022 roku pełni funkcję opiekuna podchorążych. 

Po godzinach lubi grać w gry bitewne i planszowe oraz biegać na orientację. Napisał aplikację Gaslands Builder dostępną w Google Play.