TUTAJ ZNAJDZIESZ POTRZEBNE DOKUMENTY I INFORMACJE


Decyz­ja nr 224 Rek­to­ra Wojskowej Akademii Tech­nicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 06 czer­w­ca 2022 r. w spraw­ie określe­nia har­mono­gra­mu roku aka­demick­iego 2022/2023 w Wojskowej Akademii Tech­nicznej

Decyz­ja nr 127 Rek­to­ra Wojskowej Akademii Tech­nicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 07 czer­w­ca 2021 r. w spraw­ie określe­nia har­mono­gra­mu roku aka­demick­iego 2021/2022 w Wojskowej Akademii Tech­nicznej

 

” width=“20” height=“20”>