MOST i MOSTECH 2022/2023

wpis w: Bez kategorii 0
MOST MOSTECH WAT

 

PROGRAMY MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
MOST I MOSTECH

REKRUTACJA NA STUDIA W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023


31 PAŹDZIERNIKA — 30 LISTOPADA

Rekru­tac­ja do pro­gra­mu MOST: https://irkmost.amu.edu.pl/pl/

Rekru­tac­ja pro­gra­mu MOSTECH: www.kaut.agh.edu.pl/mostech/wolne-miejsca

KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMÓW MOST I MOSTECH

mgr Natalia Pykacz

Dzi­ał Orga­ni­za­cji Ksz­tałce­nia

Budynek 100, pokój 75 tel. 261 839 232
e‑mail: most.mostech@wat.edu.pl

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/programy-most-mostech/