Kawa z RS’EM WTC

wpis w: Bez kategorii 0
nagroda nobla z chemii organicznej

Czołem! 😇

Już w najbliższy wtorek zaprasza­my wszys­t­kich stu­den­tów i pra­cown­ików na Kawę i herbatę z RS’em, czyli z Radą Samorzą­du ☕️

Na miejs­cu przy­go­towany zostanie również słod­ki poczęs­tunek 🍪 🍩

❗️Pod­czas wydarzenia wręczymy bluzy dla zwycięzców ostat­niego konkur­su związanego z anki­eta­mi ☺️

Czekamy na Was w budynku 34, w sali 12, od godziny 9 do 13 🤗

To pier­wsza edy­c­ja tego wydarzenia na naszym Wydziale, tym bardziej zaprasza­my ☕️