WŁADZE WYDZIAŁU

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO
tel. +48 261-83-94-50
fax +48 261-83-94-70
email:stanislaw.cudzilo@wat.edu.pl
blok 100 pokój 151

PRODZIEKAN ds. NAUKOWYCH

dr hab. inż. Paweł PERKOWSKI, prof. WAT
email: pawel.perkowski@wat.edu.pl
tel. 261-83-94-48
blok 100  pokój 149

PRODZIEKAN ds. STUDENCKICH

dr inż. Zbigniew ZARAŃSKI
email: zbigniew.zaranski@wat.edu.pl
tel. +48 261-83-94-71
blok 100 pokój 153

ZASTĘPCA DZIEKANA ds. WOJSKOWYCH

płk dr inż. Bogusław SIODŁOWSKI
tel.+48 261-83-70-04
email:boguslaw.siodlowski@wat.edu.pl
blok 55 pokój 16
blok 100 pokój 151