AKREDYTACJE

UCHWAŁA NR 396/2017
PREZYDIUM POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
z dnia 7 września 2017 r.