Kalendarz akademicki

PROPOZYCJA TERMINÓW ZJAZDÓW

STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH WTC

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

                                                          

 

Liczba zjazdów

Semestr zimowy

Semestr letni

I

5,6,7 październik

1,2,3 marzec

II

12,13,14 październik

8,9,10 marzec

III

19,20,21 październik

15,16,17 marzec

IV

26,27,28 październik

22,23,24 marzec

V

16,17,18 listopad

29,30,31 marzec

VI

23,24,25 listopad

5,6,7 kwiecień

VII

30 listopad,1,2 grudzień

12,13,14 kwiecień

VIII

7,8,9 grudzień

10,11,12 maj

IX

14,15,16 grudzień

17,18,19 maj

X

11,12,13 styczeń

31 maj,1,2 czerwiec

XI

18,19,20 styczeń

14,15,16 czerwiec

 

sesja egzaminacyjna:

25,26,27 styczeń, 1,2,3 luty 2019r.

sesja poprawkowa:

15,16,17,22,23,24 luty 2019r.

sesja egzaminacyjna:

28,29,30 czerwiec, 5,6,7 lipiec 2019r.

sesja poprawkowa:

13,14,15,20,21,22 wrzesień 2019r.

 

 

Decyzja nr 126 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia harmonogramu roku akademickiego 2018/2019 w Wojskowej Akademii Technicznej