Kalendarz akademicki

Decyzja nr 8/RKR/2018 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie określenia harmonogramu roku akademickiego 2017/2018 w Wojskowej Akademii Technicznej