Opłaty

Ze wszystkimi studentami i doktorantami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zawierane są umowy na okres trwania studiów o warunkach odpłatności za studia.