Uwaga studenci i doktoranci

Informujemy, że od 01.02. 2016 r. do 29.02.2016 r. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmujemy dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku akademicki 2016/2017 lub praktykę w roku akademickim 2015/2016.

Dokumenty aplikacyjne:

  • formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
  • zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaoopiniowane przez Studium Języków Obcych;
  • list motywacyjny podpisany odręcznie;
  • list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
  • opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
  • dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki , pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+na ostatnim roku studiów.

Terminy rozmowy w celu poświadczenia poziomu znajomości języka obcego:

  • 10.02.2016 r. godz. 15.00, Studium Języków Obcych
  • 24.02.2016 r. godz. 15.00, Studium Języków Obcych

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ odbędzie się 15.02.2016 r. w Klubie WAT w sali nr 103 o godz. 15.00.