System Jakości Kształcenia

Akty prawne dotyczące Sytemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

1. Na szczeblu centralnym:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. – o Zintegrowanym systemie kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64)
  • Rozporządzenie MNiSzW z dn. 26 września 2016 r. – w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1596)
  • Rozporządzenie MNiSzW z dn. 26 września 2016 r. – w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1594)

2. W Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego:

  • Uchwała nr 74/WAT/2015 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. – w sprawie wprowadzenia systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT
  • Zarządzenie nr 21/RKR/2016 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 15 lipca 2016 r. – w sprawie określenia procesów realizowanych w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT
  • Decyzja nr 118/RKR/2016 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 1 września 2016 r. – w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia na kadencję 2016 - 2020
  • Decyzja nr 143/RKR/2016 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 1 października 2016 r. – w sprawie powołania uczelnianej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia w WAT na kadencję 2016 - 2020

3. Na Wydziale Nowych Technologii i Chemii:

Wykaz osób na szczeblu Akademii odpowiadające za System Jakości Kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej

JO Tytuł naukowy, imię i nazwisko Telefon, e-mail
WAT dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ, prof. WAT
prorektor ds. kształcenia
261 839 450
zdzislaw.bogdanowicz@wat.edu.pl
WAT dr Ewa ŁAKOMA
pełnomocnik rektora ds. jakości
261 839 556
ewa.lakoma@wat.edu.pl
DOK mgr Zofia KACHEL
pracownik Działu Organizacji Kształcenia
261 837 311
zofia.kachel@wat.edu.pl

 

Wydziałowa komisja ds. funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia

JO Tytuł naukowy, imię i nazwisko Telefon, e-mail
WTC dr. inż. Zbigniew ZARAŃSKI, doc. WAT
z-ca prodziekana ds. kształcenia
261 839 471
zbigniew.zaranski@wat.edu.pl
WTC dr hab. inż. Cezary SENDEROWSKI, prof. WAT
pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia
261 837 135
cezary.senderowski@wat.edu.pl
WTC mgr inż. Jan SKOCZYŃSKI
kierownik Dziekanatu
261 839 474
jan.skoczynski@wat.edu.pl
WTC dr inż. Aleksander KIEŻUN, doc. WAT
z-ca dyr. Instytutu Fizyki Technicznej
261 839 014
aleksander.kiezun@wat.edu.pl
WTC dr inż. Krzysztof JASEK
z-ca dyr. Instytutu Chemii
261 837 319
krzysztof.jasek@wat.edu.pl
WTC dr inż. Krzysztof KARCZEWSKI
z-ca kier. Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii
261 837 135
krzysztof.karczewski@wat.edu.pl
  Agata WĄCHAŁA – studentka 886 339 651
agata.wachala@wat.edu.pl
  mgr inż. Katarzyna GAŁADYK – doktorantka 261 83 91 02
katarzyna.galadyk@wat.edu.pl