Studia cywilne

Wydział Nowych Technologii i Chemii prowadzi następujące rodzaje studiów inżynierskich, magisterskich i doktoranckich:

Kierunek studiów
CHEMIA

Studia stacjonarne

 • Studia wyższe I-go stopnia (inżynierskie)
 • Studia wyższe II-go stopnia (magisterskie)

Studia niestacjonarne (odpłatne)

 • Studia wyższe I-go stopnia (inżynierskie)
 • Studia wyższe II-go stopnia (magisterskie

Kierunek studiów
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Studia stacjonarne

 • Studia wyższe I-go stopnia (inżynierskie)
 • Studia wyższe II-go stopnia (magisterskie)

Kierunek studiów
CHEMIA I INŻYNIERIA MATERIAŁÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Studia stacjonarne

 • Studia wyższe II-go stopnia (magisterskie)

 

STUDIA DOKTORANCKIE

Dyscyplina naukowa
CHEMIA

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 • Studia III stopnia (doktoranckie)

Dyscyplina naukowa
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 • Studia III stopnia (doktoranckie)

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia niestacjonarne

 • Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne

CHEMIA oraz INŻYNIERIA MATARIAŁOWA

Od roku akademickiego 2010/2011 studia na Wydziale Nowych Technologii i Chemii prowadzone są w systemie dwustopniowym:

 • studia inżynierskie (I-go stopnia)
 • studia magisterskie (II-go stopnia)

na następujących kierunkach i specjalnościach:

Kierunek CHEMIA

Studia pierwszego stopnia trwają:

 • 7 semestrów (3,5 roku) dla studiów stacjonarnych
 • 8 semestrów (4 lata) dla studiów niestacjonarnych

po ich pomyślnym zakończeniu (obronie pracy dyplomowej) absolwent uzyskuje tytuł inżyniera.

Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry niestacjonarne (2 lata) 3 semestry stacjonarne (1,5 roku).

Mogą je podjąć osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku chemia lub pokrewnym (60% treści programowych musi pokrywać się z kierunkiem CHEMIA). Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Specjalności na studiach I oraz II stopnia:

 • materiały wybuchowe i pirotechnika,
 • materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne.
 • ochrona przed skażeniami

Wybór specjalności następuje na czwartym semestrze studiów I stopnia.

Specjalność jest powoływana pod warunkiem, że liczba studentów, którzy zdecydują się studiować przedmioty przypisane do tej specjalności będzie większa od dwudziestu.

Kierunek
CHEMIA I INŻYNIERIA MATERIAŁÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry (2 lata). Dla tego kierunku prowadzone są tylko studia stacjonarne.

Są to studia interdyscyplinarne realizowane w trzech dyscyplinach przez trzy wydziały:

 • Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – dyscyplina inżynieria materiałowa
 • Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – dyscyplina chemia
 • Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej – dyscyplina technologia chemiczna

Kolejność realizacji semestrów:

 • I semestr – WAT WARSZAWA
 • II semestr – UAM POZNAŃ
 • III semestr – PŁ ŁÓDŹ
 • IV semestr dyplomowy – WAT WARSZAWA

Mogą je podjąć osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunkach chemia, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa lub pokrewnych.

Po ich pomyślnym zakończeniu (obronie pracy dyplomowej) absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje dyplom trzech uczelni WAT, PŁ i UAM.

Kierunek
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów (3,5 roku) i po ich pomyślnym zakończeniu (obronie pracy dyplomowej) absolwent uzyskuje tytuł inżyniera. Dla tego kierunku prowadzone są tylko studia stacjonarne.

Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry (1,5 roku). Dla tego kierunku prowadzone są tylko studia stacjonarne.

Mogą je podjąć osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa lub pokrewnym (60% treści programowych musi pokrywać się z kierunkiem INŻYNIERIA MATERIAŁOWA).

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera .

Specjalności na studiach I oraz II stopnia: materiały konstrukcyjne, materiały funkcjonalne. nowe materiały i technologie Wybór specjalności następuje na czwartym semestrze studiów I stopnia Specjalność jest powoływana pod warunkiem, że liczba studentów, którzy zdecydują się studiować przedmioty przypisane do tej specjalności będzie większa od dziesięciu.