Kursy

Zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem pracujące lub przygotowujące się do działalności zawodowej związanej z BST na Kursy doskonalące z zakresu bojowych środków trujących prowadzone przez Instytut Chemii.