KIEROWNIK ZAKŁADU

KIEROWNIK ZAKŁADU

płk dr hab. inż. Piotr Mar­ty­niuk
prof. WAT

tel. +48 261839 215
budy­nek 100 pokój 158
e‑mail piotr.​martyniuk@​wat.​edu.​pl