KIEROWNIK ZAKŁADU

KIEROWNIK ZAKŁADU

płk dr hab. inż. Piotr Martyniuk
prof. WAT

tel. +48 261839 215
budynek 100 pokój 158
e-mail piotr.martyniuk@wat.edu.pl