REDAKCJA CZASOPISMA NAUKOWEGO OPTO-ELECTRONICS REVIEW

W Zakładzie Fizyki Ciała Stałego znajduje się Redakcja czasopisma naukowego Opto-Electronics Review, którego redaktorem naczelnym do 2014 roku był prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

W 2015 roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaroszewicz a Jego zastępcą jest nowy kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego ppłk dr hab. inż. Piotr Martyniuk.

Czasopismo to jest w całości poświęcone tematyce z zakresu optoelektroniki. Są to między innymi zagadnienia związane z: kryształami fotonicznymi, sensorami optycznymi, laserami, czy metamateriałami. Na jego łamach publikuje się artykuły z szerokiego zakresu problematyki, poczynając od fizyki zjawisk a na aplikacjach kończąc. Redakcja Opto-Electronics Review ściśle współpracowała z wydawcą Versita, do 2014 roku, który z kolei był pośrednikiem jednego z największych wydawców na świecie – Springer’a.

Odnotowano na Liście Filadelfijskiej wzrost Impact Factor za 2014 r., który  wyniósł 1,667.
Obecnie – od 2015 roku - współpracujemy z wydawcą De Gruyter’a.

Archiwalne tomy Opto-Electronics Review od 1-1 (1992) do 14-4 (2006) można znaleźć pod następującym adresem www.wat.edu.pl/review/optor, natomiast późniejsze na stronie www.versita.com/oer