DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU

Działalność pracowników Zakładu Fizyki Ciała Stałego (ZFCS) sprowadza się do następujących obszarów aktywności: badań naukowych - samodzielnych i we współpracy z zewnętrznymi ośrodkami, aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych gremiach naukowych, prowadzenia redakcji czasopisma naukowego Opto-Electronics Review oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Tematyka badań naukowych prowadzona przez ZFCS skoncentrowana jest w głównej mierze na przyrządach półprzewodnikowych do detekcji promieniowania elektromagnetycznego zakresu podczerwieni, wykonanych z HgCdTe i supersieci II typu ze związków AIII–BV. Obejmuje ona:

  • projektowanie optymalnych struktur detektorów pracujących w zadanych warunkach pracy
  • wszystkie etapy wytwarzania przyrządów
  • wybrane techniki charakteryzacji i interpretację wyników
  • badania zjawisk transportu elektronowego w materiałach o wąskiej przerwie energetycznej

Kadra ZFCS wyróżnia się aktywnym udziałem w organizacjach zrzeszających badaczy w dziedzinie optoelektroniki, udziałem w krajowych komisjach, radach naukowych itp., które mają istotny wpływ na życie tej społeczności. Przykładem może być członkostwo prof. Jarosława Rutkowskiego w Sekcji Optoelektroniki, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, oraz członkowstwo w Zespole Nauk Technicznych i Ścisłych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Innym przykładem może być wybór prof. Antoniego Rogalskiego w skład Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (kadencja 2013–2016). Profesor pełni również funkcję Diekana Wydziału IV – Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk (kadencja (kadencja 2015-2018).