DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU

Instytut Fizyki Technicznej jest etatową jednostka organizacyjną Wydziału Nowych Technologii i Chemii, powołaną do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz kształcenia kadr naukowych w specjalności inżynieria materiałowa i fizyka techniczna.

Do realizacji tych zadań powołane są zakłady:

 • Zakład Fizyki Ciała Stałego
 • Zakład Technicznych Zastosowań Fizyki
 • Zakład Fizyki i Technologii Kryształów
 • Fizyka i technika podczerwieni,
 • Optoelektronika i fotonika światłowodowa,
 • Fizyka i technologia stałych i ciekłych kryształów.
 • opracowywanie perspektywicznych kierunków badawczych oraz propozycji specjalizacji naukowej Instytutu,
 • realizacja prac naukowo-badawczych,
 • rozwój działalności wynalazczej i nowatorskiej,
 • systematyczne podwyższanie kwalifikacji naukowych,
 • planowanie rozbudowy i modernizacji bazy naukowo-badawczej.