Pracownicy instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. inż. Jerzy Choma

tel: +48 261 839 582, 261 839 128
e-mail jerzy.choma@wat.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU

dr inż. Krzysztof Jasek

tel. +48 261 839 582
budynek 14 pokój 7
e-mail krzysztof.jasek@wat.edu.pl

SEKRETARIAT INSTYTUTU

Urszula Stawarz

tel. +48 261 839 582
budynek 14 pokój 5
e-mail urszula.stawarz@wat.edu.pl

KIEROWNIK ZAKŁADU

ppłk. dr. hab. inż. Przemysław Kula

tel. +48 261 839 607, 261 839 873
budynek 14 pokój 14 i 104
e-mail przemyslaw.kula@wat.edu.pl

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI (Prorektor ds. Nauki)
 2. prof. dr hab. inż. Jerzy CHOMA (Dyrektor Instytutu Chemii)
 3. dr hab. inż. Marzena TYKARSKA, prof. WAT (Prorektor ds. Studenckich)
 4. dr hab. inż. Tomasz GANICZ prof. WAT
 5. dr hab. inż. Henryk GRAJEK, prof. WAT
 6. dr inż. Michał CZERWIŃSKI
 7. dr Witold DRZEWIŃSKI
 8. dr inż. Aleksandra DZIURA
 9. dr inż Katarzyna GARBAT
 10. ppłk. dr hab. inż. Przemysław KULA
 11. dr inż. Olga STRZEŻYSZ
 12. dr inż. Anna DRZEWIŃSKA
 13. dr inż. Dorota WĘGŁOWSKA
 14. dr inż. Anna ZIÓŁEK
 15. dr inż. Magdalena ŻUROWSKA
 16. dr inż. Krzysztof KUŚMIEREK
 17. dr inż. Jakub HERMAN
 18. mjr mgr inż. Marek FILIPOWICZ
 19. mgr Marzena CZUBASZEK

DOKTORANCI

 1. mgr inż. Anna DRZEWICZ
 2. mgr inż. Piotr HARMATA
 3. mgr inż. Justyna JONIK
 4. mgr inż. Katarzyna KURP
 5. mgr inż. Marcin PURCHAŁA
 6. mgr Marta PYTLARCZYK
 7. mgr inż. Katarzyna SKRZYPCZYŃSKA
 8. mgr inż. Barbara SZCZĘŚNIAK
 9. mgr inż. Sylwia SZELIGOWSKA
 10. mgr inż. Tomasz WAWER

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI

 1. inż. Jerzy DZIADUSZEK
 2. mgr inż. Edyta DĄBROWSKA
 3. mgr Ewa MIROS
 4. Monika CIELOCH
 5. Lucyna HRYNCZYSZUN
 6. Krystyna URBAN
 7. Anastazja SAMSEL
 8. Marzanna DUK

KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. inż. Waldemar Trzciński

tel. +48 261 839 408
budynek 24 pokój 4
e-mail waldemar.trzcinski@wat.edu.pl

PRACOWNICY NAUKOWI

 1. prof. dr hab. inż. Waldemar TRZCIŃSKI (Kierownik Zakładu)
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej MARANDA
 3. prof. dr hab. inż.  Stanisław CUDZIŁO (Dziekan WTC)
 4. dr inż. Zbigniew CHYŁEK
 5. dr inż. Wojciech KICIŃSKI
 6. dr inż. Józef PASZULA
 7. dr inż. Mateusz SZALA
 8. dr inż. Jarosław SZULC
 9. dr inż. Leszek SZYMAŃCZYK
 10. mgr inż. Sławomir DYJAK

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI

 1. Agnieszka BRZYSKA
 2. Jacek GRANECKI
 3. Dariusz MARCHWICKI

DOKTORANCI

 1. mgr inż. Rafał LEWCZUK
 2. mgr inż. Łukasz GUTOWSKI
 3. mgr inż. Marcin HARA
 4. mgr inż. Judyta REĆKO
 5. mgr inż. Ramona SITKIEWICZ-WOŁODKO

KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe

tel. +48 261 839 363
budynek 55 pokój 10
e-mail slawomir.neffe@wat.edu.pl

KIEROWNIK LABORATORIUM

Danuta Araźna

tel. +48 261 839 275
budynek 55 pokój 8
e-mail danuta.arazna@wat.edu.pl

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

 1. gen. bryg. rez. Marek WITCZAK, prof. wizyt.
 2. prof. dr hab. inż. Zygfryd WITKIEWICZ
 3. dr hab. inż.Władysław HARMATA, prof. WAT
 4. dr hab. inż. Adam JANUSZKO, prof. WAT
 5. dr hab. inż. Stanisław POPIEL, prof. WAT
 6. dr hab.  inż. Jarosław PUTON, prof. WAT
 7. dr inż. Krzysztof JASEK
 8. dr inż. Bożena KUKFISZ
 9. dr inż. Jakub NAWAŁA
 10. dr inż. Jolanta NIEDŻWIECKA
 11. dr n. med. Andrzej ZABIELSKI
 12. ppłk dr inż. Bogusław SIODŁOWSKI
 13. ppor. mgr inż. Michał GRABKA
 14. mgr inż. Bogdan MAZUREK
 15. mgr inż. Anna SZYMAŃCZYK
 16. mgr Agata OSZCZAK

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI

DOKTORANCI

 1. mgr inż. Daniel DZIEDZIC
 2. mgr inż. Urszula GAIK
 3. mgr inż. Edyta BUDZYŃSKA
 4. mgr inż. Barbara DAWIDZUIK
 5. mgr inż. Diana GORDON

KSIĄŻKA TELEFONICZNA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ