Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

20-04-2018 11:02
20-04-2018 11:02
16-04-2018 13:48
16-04-2018 13:48
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 18:13
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
12-04-2018 10:47
11-04-2018 13:15
11-04-2018 13:15
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
05-04-2018 13:40
04-04-2018 12:50
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
28-03-2018 15:30
27-03-2018 11:16
27-03-2018 11:16
22-03-2018 11:12

WYKAZ OSÓB NA SZCZEBLU AKADEMII
ODPOWIADAJĄCE ZA SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

JO

Tytuł naukowy, imię i nazwisko

Telefon, e-mail

WAT

dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ, prof. WAT
prorektor ds. kształcenia

261 839 450
zdzislaw.bogdanowicz@wat.edu.pl

WAT

dr Ewa ŁAKOMA
pełnomocnik rektora ds. jakości 

261 839 556
ewa.lakoma@wat.edu.pl

DOK

mgr Zofia KACHEL
pracownik Działu Organizacji Kształcenia 

261 837 311
zofia.kachel@wat.edu.pl

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

JO

Tytuł naukowy, imię i nazwisko

Telefon, e-mail

WTC 

dr. inż. Zbigniew ZARAŃSKI, doc. WAT
z-ca prodziekana ds. kształcenia

261 839 471
zbigniew.zaranski@wat.edu.pl

WTC

dr hab. inż. Cezary SENDEROWSKI, prof. WAT
pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia

261 837 135
cezary.senderowski@wat.edu.pl

WTC

mgr inż. Jan SKOCZYŃSKI
kierownik Dziekanatu

261 839 474
jan.skoczynski@wat.edu.pl

WTC

dr inż. Aleksander KIEŻUN, doc. WAT
z-ca dyr. Instytutu Fizyki Technicznej

261 839 014
aleksander.kiezun@wat.edu.pl

WTC

dr inż. Krzysztof JASEK
z-ca dyr. Instytutu Chemii

261 837 319
krzysztof.jasek@wat.edu.pl

WTC

dr inż. Krzysztof KARCZEWSKI
z-ca kier. Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii

261 837 135
krzysztof.karczewski@wat.edu.pl

Agata WĄCHAŁA – studentka

886 339 651
agata.wachala@wat.edu.pl

mgr inż. Katarzyna GAŁADYK – doktorantka

261 83 91 02
katarzyna.galadyk@wat.edu.pl