Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
21-11-2017 08:07
21-11-2017 08:07
16-11-2017 11:37
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:00
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 08:42
23-10-2017 08:42
20-10-2017 14:15
20-10-2017 11:07

Akty prawne dotyczące Sytemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

1. Na szczeblu centralnym:

- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572
z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. – o Zintegrowanym systemie kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64)

- Rozporządzenie MNiSzW z dn. 26 września 2016 r. – w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1596)

- Rozporządzenie MNiSzW z dn. 26 września 2016 r. – w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1594)

2. W Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego:

- Uchwała nr 74/WAT/2015 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. – w sprawie wprowadzenia systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT

- Zarządzenie nr 21/RKR/2016 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 15 lipca 2016 r. – w sprawie określenia procesów realizowanych w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT

- Decyzja nr 118/RKR/2016 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 1 września 2016 r. – w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia na kadencję 2016 - 2020

- Decyzja nr 143/RKR/2016 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 1 października 2016 r. – w sprawie powołania uczelnianej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia w WAT na kadencję 2016 - 2020

3. Na Wydziale Nowych Technologii i Chemii:

- Decyzja nr 312/WTC/2016 Dziekana Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, z dnia 31 sierpnia 2016 r. – w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia

- Zadania i Organizacja Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii i Chemii (WKFSJK-WTC)na okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.